השבועון "דבר לילדים" מבית "דבר" היה עיתון פופולארי בקרב הילדים ומיטב הכותבים והמאיירים עבדו
בו. בעיתון הופיעו בין היתר שירים וספורים של משוררים וסופרים יהודים בתרגום לעברית. השבועון הציג
את הווי חייהם של ילדי התקופה )משנת 1931 ואילך( ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל.

אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן

The weekly "Davar for Children" from the Davar Publishing House was a popular newspaper amongst children, and the best writers and illustrators worked on it. In the newspaper appeared, amongst other things, poems and stories by Jewish poets and writers in translation to Hebrew. The weekly presented the lifestyle of the children of that time (from 1931) and in the first decades of the State of Israel.

Old Yishuv Court Museum Collection

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *