קמע לילד

קמע לילד שמירה לילד מהבעל שם טוב בקמע מופיעה סגולה שניתנה ע"י אליהו הנביא לגירוש לילית ובמרכז "שיר המעלות" אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן Amulet for a child From the Baal Shem Tov – to protect the child The amulet includes a folk remedy from Elijah the Prophet to expel Lilith. In […]

עליונית ליולדת

עליונית ליולדת אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן Robe for mother Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum

שמלת ילדה

שמלת ילדה רקומה עשויה כותנה תרומת לאה רוזנפלד Embroidered girl’s dress made of cotton Donated by Leah Rosenfeld

חולצה חסרת שרוולים

חולצה חסרת שרוולים רקומה בכחול ובאדום תרומת רות שלס שמלת ילדה רקומה העשויה שק קמח Sleeveless blouse embroidered in blue and red Donated by Ruth Sheless Embroidered dress for girl made of a sack of flour

נעל רקומה לתינוק

נעל רקומה לתינוק אוסף מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן Embroidered shoe for baby Collection of the Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum

גופיה לתינוק

גופיה לתינוק תרומת מתילדה סראנו Vest for baby Donated by Matilda Serano

בגד רקום לתינוק

בגד רקום לתינוק. ראשית המאה ה־20' תרומת לאה רוזנפלד Embroidered garment for baby, beginning of the 20th century Donated by Leah Rosenfeld

בגד רקום לתינוק

בגד רקום לתינוק. שנות ה־30' תרומת שושנה כהן Embroidered garment for baby Donated by Shoshana Cohen