בין קודש לחול

בקהילות ישראל בעולם מקובל להקדיש תשמישי קדושה לעילוי נשמת אדם, "איש כפי יכולתו וכאשר ידבנו ליבו", כמאמר הפסוק.

בתצוגה מעילים ופרוכות, כלומר תשמישי קדושה המשתייכים לספר תורה שנתרמו לעילוי נשמתו של הנפטר.
הדגם החוזר בתשמישים אלו הוא לוחות הברית, כתר לתורה וצמד האריות.

בלי עין הרע

קמעות לשמירה על היולדת והתינוק

אחוזי התמותה הגבוהים של התינוקות והיולדות גרמו לשימוש באמונות עממיות, דוגמת שימוש בקמעות, "עין הרע", חמסות ועוד.

השימוש התכוף בהם היה בחינת "לא יועיל לא יזיק".
השימוש רווח בעדות השונות ובדתות השונות בעיר העתיקה בירושלים.