בין קודש לחול

בקהילות ישראל בעולם מקובל להקדיש תשמישי קדושה לעילוי נשמת אדם, "איש כפי יכולתו וכאשר ידבנו ליבו", כמאמר הפסוק.

בתצוגה מעילים ופרוכות, כלומר תשמישי קדושה המשתייכים לספר תורה שנתרמו לעילוי נשמתו של הנפטר.
הדגם החוזר בתשמישים אלו הוא לוחות הברית, כתר לתורה וצמד האריות.